Om meg

Gillebo systun drives av Ida Gillebo som er 6. generasjon på gården. Her produseres grønnsaker på friland sommersesongen og helårsproduksjon av slaktegris.

Noen avisutklipp